കാസറഗോഡ് ജില്ല : ടൂറിസ്റ്റു ജില്ല

കാസറഗോഡ് ജില്ല : ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ബേക്കൽ ഫോർട്ട് !

കാസറഗോഡ് ജില്ല : കോട്ടപ്പുറം നടപ്പാലം (Walking Bridge ), നീലേശ്വരം

കാസറഗോഡ് ജില്ല : ചന്ദ്രഗിരി പുഴ

കാസറഗോഡ് ജില്ല : തയ്‌ക്കടപ്പുറം ബീച്ച് , നീലേശ്വരം

Images courtey: kerala package.org, keralatourism.org, en.wikipedia.org, tripadvisor.in, twitter.com, in the order of appearence. These images are as filler-images for the time-being.

Logo-medium
Thiruvananthapuram District

Image courtesy: commons.wikimedia.org

]

video courtesy: Kerala Tourism

ഈ വീഡിയോ ഇടയ്ക്കിടെ മാറ്റാവുന്നതാണ്. ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് ലഭിക്കുന്ന നല്ല വീഡിയോ ഇവിടെ embed ചെയ്യാം. അടുത്ത കേരള പിറവി ദിനത്തിൽ അവയിൽ ഏറ്റവും നല്ലതിന് അവാർഡും നൽകാം !

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാമൂഹ്യ മേഖലകൾ

Hover, pause, click and visit theese social sectors…

Hover, pause, click and visit these social subjects…

 നാട്ടിലെ തൊഴിൽ മേഖലകൾ , സമുദായങ്ങൾ ,

സ്ഥാപനങ്ങൾ , ജനങ്ങൾ …!

തൊഴിൽ – സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ

സമുദായങ്ങൾ

സ്ഥാപനങ്ങൾ

സംഘടനകൾ, പാർട്ടികൾ

ജനസംഖ്യ 

തൊഴിൽ – സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ

സമുദായങ്ങൾ

സ്ഥാപനങ്ങൾ

ജനസംഖ്യ 

സംഘടനകൾ, പാർട്ടികൾ

Other sectors

നാട്ടിലെ വ്യക്തികൾ, വ്യക്തിത്വങ്ങൾ !

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ

 പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ, യുവപ്രതിഭകൾ, നിത്യതയിലലിഞ്ഞവർ…!

Who is who? 1

നേതാക്കൾ , ജനപ്രതിനിധികൾ , പ്രൊഫെഷനലുകൾ 

നമ്മുടെ നാട് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തുവയ്ക്കുന്ന ആ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെ ?? നേതാക്കൾ, പ്രൊഫെഷനലുകൾ , പ്രതിഭകൾ ,  കലാ – സാഹിത്യ – സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ, …Intro + ഫോട്ടോ +ലിങ്കുകൾ

 പ്രൊഫെഷനലുകൾ 

നാട്ടിലെ പ്രൊഫെഷണലുകളെ പരിചയപ്പെടാം! അവരുടെ കൺസൾട്ടിങ് സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ആവാം!

Who is who? 2

യുവ പ്രതിഭകൾ!

നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനങ്ങൾ ആയ ആ യുവ പ്രതിഭകൾ ആരൊക്കെ ? , …Intro + ഫോട്ടോ +ലിങ്കുകൾ

നിത്യതയിലലിഞ്ഞവർ !

 നാടിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും അവരോടുള്ള ആദരവും സ്നേഹവും നിറച്ചു അവർക്ക് ഇവിടെ ഡിജിറ്റൽ സ്‌മരണകൾ ! , …Intro + ഫോട്ടോ +ലിങ്കുകൾ

ലോകത്തേക്ക് ഒരു ജാലകം നമ്മുടെ നാടിനായും തുറക്കാം !!!

വരൂ , ഊഷ്‌മള സ്വാഗതം !! നമ്മുടെ പ്രിയ നാടിന്റെ ഈ വെബ് പോർട്ടൽ നമുക്ക് സംയുക്തമായി ലോഞ്ച് ചെയ്യാം !!

സംയുക്തമായി മാനേജ് ചെയ്യാം !!

 

 

Click here to Register as Managing Editor, Manager, Editor, Designer, Developer,   Trainee …

ജില്ലയുടെ ഈ വെബ് പോർട്ടൽ മാനേജ് ചെയ്യുവാൻ മാനേജിങ് എഡിറ്റർ , മാനേജർ, എഡിറ്റർ, Developer , Designer , ട്രെയിനീ …എന്നീ റോളുകൾക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക !

ജില്ലയുടെയും ഈ ജില്ലയിലെ വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളുടെയും  ഈ വെബ് പോർട്ടലുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുവാൻ ഹാർദ്ദവമായി ക്ഷണിക്കുന്നു ! 

Thank you, our great sponsors!!!

നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഈ വെബ് പോർട്ടൽ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന സുമനസ്സുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംഘടനകൾക്കും നന്ദി !  ആദരം !!

നാട്ടു വാർത്തകൾ

ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ / ഗ്രാമങ്ങളിലെ വെബ് പോർട്ടലുകളിൽ  ( ബ്ലോഗുകൾ വഴി ) നാട്ടുവർത്തകൾ  റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവയിൽ ജില്ലാ – സംസ്ഥാന തല പ്രാധാന്യം ഉള്ളവ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. 

തൊഴിൽ മേഖലാതല വാർത്തകൾ

ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ / ഗ്രാമങ്ങളിലെ വെബ് പോർട്ടലുകളിൽ  ( ബ്ലോഗുകൾ വഴി ) നാട്ടുവർത്തകൾ  റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവയിൽ ജില്ലാ – സംസ്ഥാന തല പ്രാധാന്യം ഉള്ളവ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. 

സാമൂഹ്യ - സമുദായ - രാഷ്ട്രീയ വാർത്തകൾ

ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ / ഗ്രാമങ്ങളിലെ വെബ് പോർട്ടലുകളിൽ  ( ബ്ലോഗുകൾ വഴി ) നാട്ടുവർത്തകൾ  റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവയിൽ ജില്ലാ – സംസ്ഥാന തല പ്രാധാന്യം ഉള്ളവ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. 

പ്രതികരണങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്വാഗതം !!!

‘നമ്മുടെ കേരള’ – ജില്ലാ -ഗ്രാമ പോർട്ടലുകൾ  എന്ന ഈ ആശയം , ഘടന , ചേരുവകൾ , ഡിസൈൻ , ഉള്ളടക്കം , സാദ്ധ്യതകൾ , മെച്ചപ്പെടുത്തൽ , സ്വയം പര്യാപ്തത ( സാമ്പത്തികം-പ്രവർത്തകർ – സ്ഥലം, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ , പ്ലഗിൻസ് , സെർവർ, ഡൊമൈൻ നെയിം  etc. ) , സാങ്കേതിക മികവ് , പബ്ലിസിറ്റി, കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടവ, ഒഴിവാക്കേണ്ടവ, മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടവ, തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചു താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും , നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇവിടെ പങ്ക്  വയ്ക്കുക. പ്രസക്തമായവ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതുമാണ്  !

 

ഔദ്യോഗിക പദവികൾ വഹിക്കുന്നവർ, നേതാക്കൾ , സെലിബ്രിറ്റികൾ , എഴുത്തുകാർ , അവാർഡ് ജേതാക്കൾ , കലാ – കായിക പ്രതിഭകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ , പ്രത്യേകിച്ച്, ഈ  ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർ, തങ്ങളുടെ ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും ആശംസകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും സന്ദേശ രൂപത്തിൽ  സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചുതരിക ( ഓഡിയോ – വീഡിയോ – പാരഗ്രാഫ് , … ഫോട്ടോ യും ). അവ അതാത്  പോർട്ടലുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിയ്ക്കും ; ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകും ; പുതു തലമുറകളിലേയ്ക്ക് കൈമാറും !

Testimonials

ഔദ്യോഗിക പദവികൾ വഹിക്കുന്നവർ, നേതാക്കൾ , സെലിബ്രിറ്റികൾ , എഴുത്തുകാർ , അവാർഡ് ജേതാക്കൾ , കലാ – കായിക പ്രതിഭകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ , പ്രത്യേകിച്ച്, ഈ  ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർ, തങ്ങളുടെ ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും ആശംസകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും സന്ദേശ രൂപത്തിൽ  സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചുതരിക ( ഓഡിയോ – വീഡിയോ – പാരഗ്രാഫ് , … ഫോട്ടോ യും ). അവ അതാത്  പോർട്ടലുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിയ്ക്കും ; ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകും ; പുതു തലമുറകളിലേയ്ക്ക് കൈമാറും !

ഇവ ഫില്ലർ ഇമേജുകളും ഉള്ളടക്കങ്ങളും ആണ് ! അതാത് വെബ് പോർട്ടലുകൾ പ്രാദേശികാടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതും പ്രസക്തവും അനുയോജ്യവുമായ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ നടത്തി, ഉത്‌ഘാടനവും കഴിഞ്ഞു , പൊതു സമൂഹത്തിനായി ഓൺലൈൻ ആവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം ഫില്ലറുകൾ സ്വയമേവ അപ്രത്യക്ഷമായിക്കോളും ! പകരം , ഈ പ്ലേസ് ഹോൾഡറുകളിൽ യഥാർത്ഥ ഉള്ളടക്കം സ്ഥാനം പിടിയ്ക്കും …!